Notice: Chào Mừng Bạn Đến Với Mu FPT - Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ
#Thiên Mệnh had just pruned the shoutbox#