Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Smilies
 • (*)
  star
  star
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • <:-P
  party
  party
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • o:-)
  angel
  angel
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • :P
  tongue
  tongue
 • 8-}
  silly
  silly
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :">
  blushing
  blushing
 • :o)
  clown
  clown
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :bz
  bee
  bee
 • :-*
  kiss
  kiss
 • [-(
  not talking
  not talking
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :|
  straight face
  straight face
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :x
  love struck
  love struck
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • o-+
  april
  april
 • :-/
  confused
  confused
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • [-O<
  praying
  praying
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :-&
  sick
  sick
 • :-t
  time out
  time out
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • o=>
  billy
  billy
 • :)
  happy
  happy
 • =D>
  applause
  applause
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • L-)
  loser
  loser
 • :-h
  wave
  wave
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • o->
  hiro
  hiro
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • >-)
  alien
  alien
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :D
  big green
  big green
 • :-?
  thinking
  thinking
 • =:)
  bug
  bug
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-c
  call me
  call me
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :(
  sad
  sad
 • =P~
  drooling
  drooling
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • ;)
  winking
  winking
 • (:|
  yawn
  yawn
 • *-:)
  idea
  idea
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :-B
  nerd
  nerd