Hiển thị nhóm

 1. Administrators

  1. Erebus

  2. GMEvent

  3. jimmyPham

  4. PoLiCeGame

  5. thientieuz

  6. Thiên Kiếm

  7. Đang ở
   Vô Tình Cốc

   Thiên Mệnh

  8. Thiên Thu

  9. Thiên Vũ

 2. Game Master

  1. Erebus

  2. jimmyPham

  3. thientieuz

  4. Đang ở
   Vô Tình Cốc

   Thiên Mệnh

  5. Thiên Thu

  6. Thiên Vũ

  7. Thần Long

 3. Super Moderators

  1. dreamviphn

  2. GMEvent

  3. hermes

  4. hoangnamqq

  5. Không Tâm Nguyệt Lượng

  6. lovegialai

  7. MrLee

  8. phuoccrystal

  9. Thiên Long

  10. Thiên Tử