Đã phát CODE
Bạn đăng nhập vào web quản lý -> mục GiftCode -> Lịch Sử GiftCode để lấy CODE nhé
Nhập thêm code : THIENDE