Công Thành Chiến Máy Chủ Phục Sinh 20h30 Ngày 21/07/2019
Đăng ký trước 19h ngày 21/07/2019
Thời gian bắt đầu từ 20h30 đến 21h Ngày 21/07/2019
Máy chủ Công Thành Chiến : Server 20
Phần thưởng : Sói Hoàng Kim , 100 Ngọc Thần
mufpt.vn