Công Thành Chiến Máy Chủ Phục Sinh 20h30 Ngày 04/08/2019
Đăng ký trước 19h ngày 04/08/2019
Thời gian bắt đầu từ 20h30 đến 21h Ngày 04/08/2019
Máy chủ Công Thành Chiến : Server 20
Phần thưởng : Sói Hoàng Kim , 100 Ngọc Thần
mufpt.vn

Tặng ae Set item New Cấp 1 + 13 3Op và Wing 2.5 + 13 Luck tham gia Công Thành Chiến máy chủ Phục Sinh 20h30 ngày 4/8/2019

- Tặng Resets kém Top 10 lần khi tạo nhân vật

- Tặng Max Master, 3000 Point Event, 3000 Point Master