Nhân vật: GrimReape
Nhận giải top 1 ALL
Chưa có W3 RF + 11 AD oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii