TOP 48H

# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
RENNN 0 25 400 Duel Master 24/09 00:13:59
NenEmDiAnh 0 25 400 Hight Elf 24/09 00:17:51
NongDanYb 0 25 400 Grand Master 24/09 00:18:30