Bảo trì :
Fix gậy phép màu cho MG có thể đeo
Chuyển RS in game SV Phục Sinh ra web vì rs in game thỉnh thoảng không rs được và không kiểm soát được point , point tăng nhanh và nhiều < vấn đề này hơi hấp vì đã có bạn RL point đc rất thấp nên BQT quyết định thay đổi luôn > . Đồng thời Resets lại point = với số lần Resets khi thực hiện Resets web
Cập nhật Big Event Đua Top tháng 4 các Server
Fix khoảng cách 1 số skill < cập nhật sau bảo trì 1-2 h >
Fix lỗi party exp trong Devil
Update Antihack