Thời gian : 14H ngày 6/6 đến 14H ngày 8/6
Giải thưởng :
Top 1 : 300.000 Gcoin
Top 2 : 200.000 Gcoin
Top 3 : 100.000 Gcoin

Tạo nhân vật nhận 65k Point
2 triệu gcoin , vpoin , pcpoint